Kilpailutoiminta
 

Metsästysampumaurheilu ja ampumataidon ylläpito
 

Hirvimerkit ammuttiin aluksi Saarijärven ampumaradalla. Sitten siirryttiin Karttulan ja Tervon rajalla olevaan Kylmämäkeen. Rissalassa lentokentän takana oli myös ampumarata, mutta se käyttö kiellettiin armeijan toimesta. Nyt asianmukainen rata on Hiltulanlahden Heinjoella. Sen rakentamiseen osallistuivat talkootyöllä paikalliset seurat, Eränkävijät yhtenä niistä.
 

Haulikkoammuntaan tarvittava savikiekkolinko hankittiin jo toiminnan alkuvuosina. Penkereen suolla, Rytkyn ja Kaislastenlahden tien puolivälissä, ammuttiin savikiekkoja ja siellä järjestettiin myös riistapolkukilpailuja. Sitten Rahamäen tilan maalle Turkinlehtoon rakennettiin haulikkorata. Vuoden 1984 toimintakertomuksessa on maininta: ”Ampumaratatoimikunta järjesti 3.6. Onni Krögerin maalla  pienoishirviradan rakennustalkoot. Samalla rakennettiin radalle johtava autotie sekä parannettiin paikalla ollutta haulikkoampumarataa. Kesän kuluessa ampumatoimikunta järjesti radalla yhdet haulikkokilpailut ja kahdet pienoishirvikilpailut.” Tämän radan toiminta lopetettiin meluhaitoista tehtyjen valitusten takia 1992. Seuraavan vuoden haulikkokilpailut pidettiin Karttulan Kylmänmäen radalla. Vuonna 1994 valmistui Suovulle Hukanmäkeen Marko Mykkäsen pellolle uusi ampumarata ja samana kesänä siellä pidettiin haulikko ja pienoishirvikilpailut. Vuonna 2008 poistettiin haulikkorata Hukanmäestä, sillä ympäristösuojelun lainsäädäntö olisi edellyttänyt lyijyhaulien keräilyjärjestelmää.  Hirvikivärien kohdistusrata jäi edelleen kyseiselle paikalle. Nyt haulikkoammunnat pidetään Leinolanlahden ampumaradalla. Vuoden 2008 toimintakertomuksessa todetaan: ”Alueella on kaksi epävirallista ampumarataa; kiväärien kohdistusrata Hukanmäessä ja pienoishirvirata Annikkitien varressa. Varsinaiset kivääriammunnat suoritetaan Heinjoen virallisella radalla”. Riistanhoitoyhdistyksen laaserammunnan laitekokonaisuutta on vuokrattu muutamia kertoja ampumaharjoituksia varten.
 

Kuopion Riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin ampumakilpailuihin on seuran jäsenten toimesta osallistuttu aktiivisesti. Myös hirvenhiihtoon ja hirvenjuoksuun on saatu aika-ajoin osaanottajia. Omia kilpailuja on pidetty joka vuosi. Haulikkoammunnoissa mm.Olavi Tirronen, Pauli Tenhunen, Risto Mykkänen ja Harri Mykkänen ovat pärjänneet hyvin. Kivääriammunnassa hirviammunnan säännöin Jukka Venäläinen voitti kolme kertaa peräkkäin seuran oman kivärikilpailun ja sai kiertopalkinnon omakseen vuonna 1992. Myös Arto ja Päivi Sutinen ovat voittaneet useita kertoja oman sarjansa seuran omissa kuin myös riistanhoitoyhdistyksen kilpailuissa.Heillä on näyttävä palkintokaappi täynnä pokaaleja.
 

Hyttiset organisoivat muutamana vuonna seuran omat hirvenhiihtokilpailut Rytkyllä.

Eränkävijäin 30 v.-juhlassa paikalla olleet kolme riistapäällikköä lahjoittivat seuran haulikkokilpailuihin ”Kolmen päällikön pytyn” kieropalkinnoksi. Päälliköitä olivat eläkeläiset Olavi Raetpalo, Martti Rissanen ja toimessa oleva Risto Vatanen.